711 besökare på hemsidan

Den senast månaden (tom 2019-11-25) har hemsidan haft 711 besökare

Statistik från Google Analytics visar att hemsidan används rätt flitigt. Startsidan hade under den perioden  711 besök. Sidan "Aktiviteter" hade samma period 474 besök.

Det är glädjande att se att så många vill ta del av styrelsens information på detta sätt och vi hoppas att intresset kommer att öka. Kontakta gärna någon i styrelsen om ni har önskemål om innehållet på vår hemsida!