Informationsträff

Informationsträff gav 16 nya medlemmar

Styrelsen hade inbjudit nya medlemmar och blivande medlemmar till en fikastund i Röda Lyktan Småstaden onsdag 18 september. Vi var nästan 40 personer, som tillsammans avnjöt gott fika och en stunds samvaro. Träffen gav 16 nya medlemmar.
Läs mer under "Aktiviteter"