Ordförande har ordet Januari

”Du är aldrig för gammal för att sätta upp ett nytt mål eller drömma en ny dröm” (C.S.LEWIS)

Nu har snart ett år gått och min tid som ordförande går mot sitt slut. Ett år av lärande kring föreningskunskap, samarbete, problemlösning och flexibelt ledarskap. Ett roligt, spännande och lärorikt år som bestått av många möten, många möjligheter och att träffa och lära känna nya vänner.Om jag tittar tillbaka på detta året så har vi i styrelsen arbetat utifrån verksamhetsplanen och våra gemensamma mål utifrån den har varit grund för vårt arbete.
• Att öka vår synlighet genom en aktuell och uppdaterad hemsida, vilket dessa rader är ett sätt.
• Att erbjuda ett stort och brett utbud av aktiviteter, vilket man verkligen ser i vårt program
• Att använda roll-ups och strandflaggor när vi är i offentliga miljöer, vilket verkligen gör att vi syns
• Att söka sponsorer för att utöka vår verksamhet, vilket gjort att vi har flera ansökningar ute nu
• Att skapa nya intresse genom studiecirklar, vilket vi gjort genom att erbjuda många nya cirklar och i höst kommer ytterligare en efterfrågad cirkel "Sittyoga"
• Att nå nya medlemmar, vilket innebär att vi är en av de föreningar i Norrbotten som ökat mest. Det här året har vi fått 70 nya medlemmar.
• Att ta hand om nya medlemmar, vilket vi gör efter varje träff genom att inbjuda till samtal efteråt. Vi hoppas då att få veta vilka förväntningar de har och på så sätt kunna utveckla vår verksamhet.

Ett stort tack till alla i styrelsen för ert engagemang, idérikedom och arbetslust!
Men en stor utmaning som vi inte lyckats med är hur inkluderar våra medlemmar i våra olika aktiviteter och arbetsuppgifter?
Hur kan vi ta tillvara på era olika kompetenser?
Hur ger vi er frihet och ansvar för olika arbetsuppgifter så att er delaktighet ger inflytande och därmed ökar lusten till engagemang?
Vi behöver fler engagerade medlemmar!!
Med dessa ord tackar jag för mig som ordförande i SPF Häggen.
Att nå slutet är inte att avsluta utan bara starten på något nytt.

Sara Dahlberg