Möte med nya medlemmar

SPF Häggen på-gång igen
SPF Häggen hade till den 4 oktober gjort en inbjudan till nya och blivande medlemmar på en informationsträff i Gallerians café. Där fanns representanter från styrelsen och ansvariga för olika aktiviteter och uppdrag.

Ordförande Sara Dahlberg beskrev föreningens målsättning där seniorernas behov ska tillgodoses genom föringars och enskildas möjlighet till påverkan på olika sätt.

Det blev därefter en presentation av ansvariga om vad som är på gång.

Exempel på detta är Matlagning för herrar, GI-matlagning, Qigong, Meditativ stolyoga, Passion för livet.

Cirklarna leds företrädesvis av föreningens egna medlemmar. SPF Häggens egen kör ansvarar Medborgarskolan för i samarbete med SPF.

Friskvård finns också på schemat, där det finns en ansvarig.

Det finns en programgrupp som arbetar med att få ett varierat utbud både av informativ och underhållande karaktär

En kort redovisning gjordes av föreningens försäkringsförmåner som är populära på grund av dess upplägg och hur man blir medlem. Två personer anmälde sig som medlem på stående fot.

Det finns en mängd andra förmåner centralt som går att finna få hemsidan.

Lokala förmåner önskades.

Det är inte så lätt att i dessa tider hitta information digitalt därför hade Ove Lindblom gjort en gedigen informationsbroschyr om hur man söker och vad man kan hitta på nätet. Han hade också gjort en lathund som delades ut.
18 personer fanns på plats och det fanns stort intresse från de besökande, en del sade sig kunna finnas med i olika grupper och praktiska sysslor

Träffen avslutades med att SPF bjöd på kaffe och Kanelbulle eftersom det råkade vara kanelbullens dag. 

På bilden nedan Elaine Ridderstråle och Tore Poromaa
Elaine o Tore .jpg