Månadträff okt

På bilden nedan: Morgan

Mötet började med lunch på Lemon Tree. En god och varierande buffé serverades och till efterrätt var det glass och kaffe.

Ordningen var den att aldrig mera än 10 personer fick plocka den mat som man önskade samtidigt.

Alla väntade tålmodigt på sin tur och under väntan i kön kunde man samtala med  personer som man inte träffat på länge. Trots väntan var stämningen god och många bekräftade att det är skönt att komma ut och träffa vänner och bekanta igen

Ordförande Sara Dahlberg hälsade alla välkomna och konstaterade att 80 personer kommit och det kan ju tolkas som att det var efterlängtat att kunna samlas igen om än med vissa restriktioner.

Kristofts  Flora har inbjudit föreningar att söka bidrag från ”Florastödet 2020” om 10 000 kronor för att användas i föreningar. Häggen har skickat in en ansökan och hoppas på positivt svar där det i så fall skulle kunna användas till att bedriva ett projekt mot ensamhet t.ex.

Ulla-Britt  Berggren meddelade att Korpen har inbjudit Häggens medlemmar till en informationsträff 10 november kl 13.00 om vad som finns i deras verksamhet som är lämpligt för seniorer. Det bjuds på kaffe.

Häggen har nu tagit initiativet och bildat en grupp  som ska diskutera hur ett enkelt och bekvämt seniorboende med möjlighet att leva ett aktivt och socialt liv och motverka ensamhet  med gemenskap med människor i samma livs fas. Gruppens frågeställning är ”Hur kan vi påverka och göra vår röst hörd?”

Intresserade är välkomna att delta i arbetet.

Ordförande konstaterade att Häggen har 714 medlemmar och det är bara ca 15  som arbetar aktivt. Hon efterlyste flera engagerade medlemmar i olika funktioner för att kunna ta tillvara medlemmarnas Kunskap, Klokskap och Kreativitet. Hon uppmanade alla att höra av sig med idéer och även till hjälp i det aktiva arbetet

Underhållaren Morgan Stenberg avslutade träffen genom att sjunga och kåsera. Han påminde om att det är inte bara Piteå som fyller år utan även Kvinnlig rösträtt 100 år och dödsstraffets avskaffande 100 år.

Därefter sjöng och spelade han olika sånger/visor som t.ex. Höstvisa av Tove Jansson.

Dessutom sjöng han en egenhändigt skriven visa på 22 verser med inspiration av schilling tryck som började eländigt men slutade bra. Han avslutade med en sång med fonetisk punktering som var komisk och underhållande – går ej att beskrivas, måste höras.

Dagen slutade med ett traditionellt lotteri med fina vinster .

Nästa aktivitet är den 19 november Pubafton på Lemon Tree.  Den 1 december är det månadträff på Musikhögskolan där musikhögskolans elever underhåller traditionsenligt.
Referat Lena Esbjörnsson

Bilder nedan
Karin Lagerlöv och Inga Johansson

Karin Lagerlöv och Inga Johansson.jpg
Ulla-Britt Berggren och Kalle Frid

Ulla-Britt Berggren och Kalle Frid.jpg