Årsmöte 2020

Torbjörn Lindkvist ny ledare för SPF Seniorerna Häggen

SPF Seniorerna Häggen har hållit årsmöte den 26:e februari på Stadshotellet. Drygt åttio medlemmar kom till mötet. Vice ordförande Gun Lindkvist hälsade välkommen och först åt vi lunch, som avslutades med en smarrig godbit.

Därefter följde årsmötet och detta inleddes av att vice ordförande Gun Lindkvist inledde med en parentation, som började med att Synnöve Dellqvist sjöng stämningsfullt och sedan följde en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Leif Gunnar Stenlund valdes till ordförande för mötet.

Leif-Gunnar Stenlund (t.h.) valdes till ordförande och Ove Lindblom till sekreterare.


Efter sedvanliga val av sekreterare och justerare tog presidiet plats. Efter genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Det beslutades att medlemsavgiften ska vara oförändrad 250 kronor för år 2021. Valberedningen hade gjort ett gott arbete och den nya styrelsen fick följande sammansättning: Till ny ordförande valdes Torbjörn Lindkvist. Ledamöter som kvarstår ett år är Hans Danielsson, Synnöve Dellqvist och Karin Burman. Omval två år blev det för Gunilla Nutti. Nya ledamöter är Margareta Karlsson, Roland Öberg, Ulla-Britt Berggren och Lars Jonsson.

Gun Lindkvist tackade presidiet för ett väl genomfört årsmöte. Ett tack riktades även till Dag Wikman för hans arbete i styrelsen. Valberedningen, som bestått av Vivianne Edelsvärd- Öberg och Veronica Magnusson avtackades för det arbete det gjort. Avgående ordförande Sara Dahlberg och ledamoten IngBritt Dupuich har avtackats vid ett tidigare tillfälle, eftersom de hade förhinder denna dag. Gun Lindkvist avtackades också för sina fyra år i styrelsen av Synnöve Dellqvist.
Nya styrelsen visade upp sig och presenterade sig och ordföranden Torbjörn Lindkvist tackade för förtroendet.

Dagen avslutades med att "Sikforsarna" bjöd på en munter stund av underhållning och roliga historier. "Sikforsarna" Lena Wiklund, Ulf Wiklund och Leif Lidman sjöng bland annat "Glöm inte bort dina vänner" och "Min barndoms gröna dal".

"Sikforsarna" svarade för trevlig underhållning under mötet

Publiken kände väl igen sig både från ungdomens dagar och hur livet är på ålderns höst. De bidrog med en gemytlig och trevlig stund med många skratt och applåder.

Gun Lindkvist avslutade mötet med att informera om nästa möte onsdag 11 mars på Lemon Tree och där får vi träffa K G Aasa från SPF Norrbotten-distriktet som spelar och sjunger.

Gun Lindkvist