Genomförda aktiviteter 2020

Här finns referat från de aktiviteter som Häggen har genomfört under 2020