Bästa medlem!

Bästa medlem!

Ännu ett nytt år och fortfarande är vi drabbade av pandemin, men vi
ser ett ljus, vaccinet. Det inger hopp att vi snart kan träffa våra
vänner, krama våra barn och barnbarn och att vi snart igen kan leva det
vanliga livet. Att kunna besöka en affär, gå på teater eller konsert,
träffas i föreningens aktiviteter, saker vi alltid gjort och som vi mår bra
av kan snart vara inom räckhåll.

Du har i dagarna fått inbetalningskort för att betala medlemsavgiften
för 2021 till SPF Seniorerna och vår lokala förening Gnistan. Vi vill
berätta att mycket görs även om det inte syns. Ditt medlemskap
behövs mer än någonsin.

SPF Seniorerna driver opinion och jobbar aktivt för seniorers villkor när
det gäller ekonomi, skatter, boende och vård-och omsorg och arbetet
bedrivs ständigt på alla nivåer. Pandemin har tydliggjort stora brister
när det gäller vård-och omsorg. Förbättringar behövs och
opinionsarbetet blir allt viktigare. Här är inte minst vår
förbundsordförande Eva Eriksson en stark och tydlig företrädare! Detta
arbete bedrivs också lokalt och på distriktsnivå och givetvis blir vår röst
starkare ju fler vi är som står bakom kraven.

På lokal nivå i Kalix arbetar SPF Seniorerna Gnistan i det kommunala
pensionärsrådet (KPR). Vi har ställt krav på att få insyn och få
möjlighet påverka hur Kalix kommun använder de extra anslag de fått
till att förbättra vård-och omsorg och till att förbättra
kompetensförsörjningen och utvecklingen av vårdens personal. Vi kan
också påverka genom möjlighet att svara på remisser i olika frågor.

På riksnivå arbetar förbundet med att driva opinion och påverkan på
regering och riksdag för att förbättra villkor och förhållanden för äldre.

Förbundsrepresentanter har direktkanaler in till politiker och
beslutsfattare. Om de har många medlemmar bakom sig får förbundet
större tyngd i sina krav.

Dessutom får vi som medlemmar tidningen Senioren med nio nummer
per år. I tidningen tas upp intressanta frågor för oss seniorer. Bara den
har ett värde högre än medlemsavgiften.

SPF Seniorerna jobbar inte bara med dessa frågor som ni vet. På lokal
nivå får du som medlem i SPF Seniorerna Gnistan även andra förmåner
som:


Social gemenskap och möjlighet att träffa nya och gamla vänner i
föreningens aktiviteter.

Möjlighet att delta i trevliga och sociala aktiviteter som kurser,
studiecirklar, resor, underhållning, studiebesök, pubaftnar,
luncher mm. Vi lovar att starta upp nya aktiviteter så snart det
blir möjligt.

Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner som erbjuds
dig som medlem.

Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem och ser fördelarna med
ditt medlemskap. Du behövs och vi lovar att SPF arbetar för att
förbättra seniorers villkor och för att erbjuda social gemenskap
och möjlighet till att utvecklas.

Vi ser fram mot att ses igen.

Styrelsen