Del 1 av kongressen genomförd

I fredags avverkade vi delar av vår första digitala förbundskongress och det gick i stort sett bra.Två av oss ombud, K-G Aasa och Maine Carlsson, satt i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Luleå, där vi fick support, teknisk och administrativ, av Per från SV och Christine från vårt kansli. Det tredje ombudet Kjell Henriksson deltog från sin stuga, och ersättarna samt medlemmar kunde följa tillställningen på Youtube.

Bortsett från en del tekniskt strul flöt det på bra. Eva Eriksson inledde och ett duktigt mötespresidium navigerade säkert mellan punkterna. Och allas vår generalsekreterare Peter Sikström övervakade hela tillställningen.

En personlig reflektion är att den här formen av digitaliserade möten passar bra för frågor som kan avgöras utan långa debatter, men för inlägg/debatt/diskussion och andra meningsutbyten är det inte bästa varianten. Av cirka 110 ombud var kanske tio aktiva under de tre timmarna och det blev en hel del detaljfrågor som tog (för) mycket tid. Ett fenomen som även uppträder på vanliga kongresser... Upplägget kräver också att alla har fungerande teknik hemma och också är bekanta med den. Det är även svårt att få flyt och nerv i diskussionerna när man inte ser varandra eller kan överlägga med andra ombud under tiden.

Nå, detta var den första delen av kongressen. Den andra med bl a beandling av motioner och program kommer senare i höst. Förhoppningsvis i fysisk form!

Hela kongressen med alla beslut som togs kan ses på förbundets hemsida spfseniorerna.se och i det nya intranätet https://spf.foreningssupport som även har ett nytt lösenord gbg1939. Alltså INTE miriam!

Vice ordförande

Maine Carlsson

PS Om ni följde mötet och har synpunkter så får ni gärna skicka in dem. Glad midsommar!