Funktionärer

Lise-Lotte Johansson

Webbredaktör,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Tomas Johansson

Medlemsregisteransvarig CU

Ewa Strand

Folkhälsa/Friskvård

Gudrun Wikberg

Medlemsregisteransvarig CU

Göte Berggren

Revisor

Monica Berggren

Revisor