Historik

En liten kort berättelse om föreningens bildande 1982 och fram till idag.