Medlemsmöte i november

Erik Grahn kåserade på Norsjödialekt.