Medlemsmöte 10 maj

Medlemsmöte i Föreningslokalen Backskolan onsdag 10 maj kl.14.00
Områdeschef Monika Sammelin informerar om LKAB.
Välkomna!