PÅMINNELSE OM AKTIVITETER

Resemöte måndag 30 januari kl 14.00 i föreningslokalen. Ingen anmälan

Anmälan senast 30 januari till Pubkvällen Fredag 3 februari kl 18

Resemötet 30 januari kl 14.00: Passa på att komma med dina förslag på resor under 2023. Inga resor är ännu bestämda så resekommittén är öppen för alla förslag

Pubkvällen. Anmälan senast måndag 30 januari till Britta 070-2002975. Pubkvällen är fredag 3 februari kl 18.00