Resemöte, förslag på resor. Onsdag 5 oktober kl. 14.00 i vår föreningslokal

Vi träffas för att planera eventuella kommande resor

Vi vill att du som medlem funderar över vilken/vilka resor du är intresserad av. Vår resekommitté informerar om planerad kommande resa och tar emot ditt/dina förslag för att bedömma om det är genomförbara förslag. 

                                             Välkommen