Föreläsningar - för fler friska år

Folkhälsocentrum i Norrbotten erbjuder digitala föreläsningar enligt lista nedan:

Föreläsningarna genomförs digitalt på Teams, Skype eller Zoom. Föreläsningen tar (45+15) min.
För att genomföra den måste vi få minimum 15 deltagare.
Om intresse finns bland medlemmarna vill vi genomföra någon av föreläsningarna.

Vi är intresserade av att börja med föreläsning nr 1 med Marianne Eriksson: Fysisk aktivitet och stillasittande - ur ett seniorperspektiv.
Du kan också föreslå någon av de andra föreläsningarna.

Anmäl ditt intresse via mail till vår folkhälsoansvariga i föreningen: Marianne Ögren, marianneogren43@gmail.com eller till Nanny Öryd, nanny.oryd@telia.com

Föreläsningar om levnadsvanor
Nr: Föreläsning Sakkunnig
1. Fysisk aktivitet och stillasittande - ur ett seniorperspektiv Margareta Eriksson MedDr sjukgymnastik, leg. Sjuksköterska och strateg Folkhälsocentrum, (FHC)
2. Sexuell hälsa och rättigheter Maya Bergström Wuolo, strateg FHC
3. Må bra med mat genom hela livet – ur ett seniorperspektiv Malin Sand, leg dietist och strateg FHC
4. Alkohol och äldre Gudrun Lundgren, leg distriktsköterska och strateg FHC
5. Stress/sömn - ur ett seniorperspektiv Gudrun Lundgren, distriktssköterska och strateg FHC
6. Tobak Maya Bergström Wuolo, strateg FHC

Föreläsningar - andra sakområden med betydelse för hälsan
Nr: Namn på föreläsning Sakkunnig
7. Kultur och hälsa Christine Hemdal Sandling, strateg Kulturenheten, Region Norrbotten
8. Hälsofrämjande fysisk samhällsplanering Lizah Lund, landskapsingenjör och miljöpsykolog, Strateg Samhällsplanering och hållbarhet, Region Norrbotten
9. Vad är de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030? Lizah Lund, landskapsingenjör och miljöpsykolog, Strateg Samhällsplanering och hållbarhet, Region Norrbotten
10. Natur och friluftsliv som hälsofrämjande kraft Victoria Bystedt, naturvårdshandläggare och friluftslivssanmordnare Länsstyrelsen i Norrbottens län
11. Trädgård och odling som hälsofrämjande kraft Elisabeth Öberg, handläggare och trädgårdsutvecklare Länsstyrelsen i Norrbottens län