Kallelse Årsmöte 2021

Onsdagen den 16 juni klockan 14.00 hålls årsmötesförhandlingar, Föreningslokalen Backskolan

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 19 maj.Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Föreningslokalen en vecka före årsmötet.

Reservation för ändringar

 

Välkomna!

 

/Styrelsen