Ändrat datum för årsmöte 2021

På grund av fortsatta restriktioner för Corona hålls
årsmötesförhandlingar onsdagen den 25 augusti kl. 14.00
Föreningslokalen Backskolan
Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 juli

Välkomna!

Reservation för ändringar

/Styrelsen