Uppskjutet årsmöte

Årsmötet 24 februari uppskjuts tillsvidare pga Coronaläget.