Medlemsbrev 1 2021

Bästa medlem!


Ännu ett nytt år och fortfarande är vi drabbade av pandemin, men vi ser ett ljus, vaccinet. Det inger hopp att vi snart kan träffa våra vänner, krama våra barn och barnbarn och att vi snart igen kan leva det vanliga livet. Att kunna besöka en affär, gå på teater eller konsert, träffas i föreningens aktiviteter, saker vi alltid gjort och som vi mår bra av kan snart vara inom räckhåll.

Du har i dagarna fått inbetalningskort för att betala medlemsavgiften för 2021 till SPF Seniorerna. Vi vill berätta att mycket görs även om det inte syns. Ditt medlemskap behövs mer än någonsin.

SPF driver opinion och jobbar aktivt för seniorers villkor när det gäller ekonomi, skatter, boende och vård- och omsorg och arbetet bedrivs ständigt av SPF. Pandemin har tydliggjort stora brister när det gäller vård- och omsorg. Förbättringar behövs och opinionsarbetet blir viktigare. Detta arbete bedrivs både lokalt och på förbundsnivå, och givetvis blir vår röst starkare ju fler vi är som står bakom kraven.

På lokal nivå i Gällivare arbetar SPF i det kommunala pensionärsrådet (KPR). Vi har ställt krav på att få insyn och få möjlighet påverka hur Gällivare kommun använder de extra anslag de fått till att förbättra vård- och omsorg och till att förbättra kompetensförsörjningen och utvecklingen av vårdens personal.

På riksnivå arbetar förbundet med att driva opinion och påverkan på regering för att förbättra villkor och förhållanden för äldre. De har direktkanaler in till politiker och beslutsfattare. Om de har många medlemmar bakom sig får förbundet större tyngd i sina krav.

Dessutom får vi som medlemmar tidningen Senioren med nio nummer per år. I tidningen tas upp intressanta frågor för oss seniorer. Bara den har ett värde högre än medlemsavgiften.

SPF jobbar inte bara med dessa frågor som ni vet. På lokal nivå får du som medlem i SPF Seniorerna Gällivare även andra förmåner som:
• Social gemenskap och möjlighet att träffa nya och gamla vänner i föreningens aktiviteter.
• Möjlighet att delta i trevliga och sociala aktiviteter som kurser, studiecirklar, resor, underhållning, studiebesök, pubaftnar, luncher mm. Vi lovar att starta upp nya aktiviteter så snart det blir möjligt.
• Dra nytta av centrala och lokala medlemsförmåner som erbjuds dig som medlem.

Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem och ser fördelarna med ditt medlemskap. Du behövs och vi lovar att SPF arbetar för att förbättra seniorers villkor och för att erbjuda social gemenskap och möjlighet till att utvecklas.
Vi ser fram mot att ses igen.
Styrelsen