Nu kan vi ses igen

i Föreningslokalen Backskolan

Årsmöte 25 aug. kl. 14.00
Höstfest 3 sep kl. 18.00,
annons nästa vecka
Medlemsmöte 15 sept. kl. 14.00

Välkomna!