Ny chans!KURSINBJUDAN

SPF Seniorernas intressepolitiska kurs: Seniorer mittemellan två val Kursen Seniorer mittemellan två val väckte stort intresse. Därför får du nu en ny chans att delta.

I höst är vi precis mittemellan två val. Förra valet till kommuner, regioner och riksdagen var 2018. Nästa allmänna val sker i september 2022. Nu bjuder vi in till seminariet Seniorer mittemellan två val för att tillsam-mans arbeta för att förbättra äldres levnadsvillkor och delta i samhällsdebatten.
Syftet är att väcka intresse för opinionsbildning och öka kunskapen om påverkan så att engagemanget i vårt stora förbund når fler. SPF Seniorerna är seniorers röst och vi ska fortsätta bidra till att förändra seniorers vardag till det bättre, även för de som inte själva har möjlighet att höja sin röst. Seminariet berör hur man kan gå tillväga för att arbeta politiskt lokalt och regionalt. Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrå-gor, föreläser på temat Vård och omsorg i skuggan av pandemin. Seminariet vänder sig till alla medlemmar och kräver inga förkunskaper.
Datum & tid
Onsdag 16 december, kl 13.00 -15.30
Digital kurs
Kursen genomförs digitalt, dvs via en direkt webbsändning, på plattformen Zoom. Tillgång till dator, läs-platta eller en mobiltelefon är därför nödvändigt. Vi skickar en länk dagen innan. Vi erbjuder ett tillfälle att testa Zoom måndag 14 december för deltagare på seminariet.
Medverkande:
Martin Engman, samhällspolitisk chef
Gösta Bucht, sakkunnig i vård och omsorg
Åsa Österberg, utbildningsansvarig
Marie Olofsson, kanslikoordinator
Anmälan
Sista dag för anmälan: fredag 11 december 2020. Anmälan görs till marie.olofsson@spfseniorerna.se
Telefon: 08–692 32 65. Deltagandet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat.
Varmt välkommen med din anmälan!