Tillfälligt uppehåll med Stickcirkeln

På grund av Coronaviruset gör vi uppehåll med stickcirkeln. Information kommer när läget förbättras och vi kan starta på nytt.