Tillfälligt uppehåll med Stickcirkeln

På grund av Coronaviruset gör vi uppehåll med stickcirkeln.
Information kommer när läget förbättras och vi kan starta på nytt.