Sommarhälsning

Trevlig sommar önskar vi till er alla!
Skönt med sommar och sol och möjligheter till utevistelser.

Enligt Folkhälsomyndigheten görs ingen förändring av riktlinjerna för 70-plussare, men sociala aktiviteter utomhus där det finns möjlighet att hålla avstånd är tillåtna. Kontakter med nära och kära som sker utomhus innebär en betydligt mindre risk för smitta och det kan vara ett säkrare sätt att träffas på.
Vi har upplevt en annorlunda vår utan möten och aktiviteter i föreningen och vi saknar gemenskapen. Uppehållet måste fortsätta till dess restriktionerna ändras eller upphävs.
Vi vet inte när vi kan starta möten och aktiviteter igen.
När det blir dags meddelar vi via annons i Kometen, på Facebook och hemsidan.