Medelmsmöte 15 januari 2020 kl. 14.00

Välkomna till medlemsmötet i Föreningslokalen!

Mats Krigsman berättar om svunna samhällen
i våra trakter.