Kallelse till Årsmöte 2020

Onsdagen den 26 februari klockan 14.00 hålls årsmötesförhandlingar Föreningslokalen Backskolan

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 29 januari.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Föreningslokalenen en vecka före årsmötet.

Välkomna!