Betalning av medlemsavgift 2020

Till medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020

När ni betalar medlemsavgiften är vi tacksamma om ni använder betalningsuppgifterna som står på avin som kommit från SPF Seniorerna centralt.
Viktigt med rätt bankgiro-nummer och OCR-nummer för att inbetalningen ska registreras i medlemsregistret.
Viktigt för två medlemmar i samma hushåll är att göra två inbetalningar med olika OCR-nummer dvs att ange det OCR-nummer som står på respektive avi.