Information från Polisregion Nord, Förebyggande information och bedrägerier

Med anledning av att vi inom polisen ser en påtaglig risk för vissa grupper i vårt samhälle att bli utsatt för bedrägerier med en Corona-aspekt vill vi med detta utskick uppmärksamma er på olika tillvägagångssätt som bedragare använder sig av men också hur man kan skydda sig från att bli utsatt för be-drägerier. De grupper vi menar är de som är självisolerade eller i karantän. Det kan vara på grund av att man är äldre, har sänkt immunförsvar eller på något sätt kommit i kontakt med viruset. Bedrägerier som förekommer i samband med Coronavirus är mycket varie-rade. Det handlar framför allt om redan existerande tillvägagångssätt och just nu med en tillagd Corona-aspekt. Så här kan tillvägagångssätten se ut:


Fysiska besök (Äldre och de med lågt immunförsvar)

• Gärningspersoner gör hembesök hos äldre/självisolerade där de utger sig för att vara från sjukvården. De erbjuder test för Coronavirus i ett försök att ta sig in i bostaden.
• Äldre/ självisolerade personer blir kontaktade av gärningspersoner som erbjuder sig att handla åt dem med anledning av Coronaviruset. De drabbade ombeds ge ifrån sig kontokort och/eller kontanter.
• Gärningspersoner utger sig för att vara från hemtjänsten och ska städa och sanera bostaden från Coronavirus. Väl inne i lägenheten stjäl de mediciner konto- kortuppgifter och värdesaker.
Kontakt via telefon, mail eller sociala medier
• Samtal kommer t ex från "Folkhälsomyndigheten" där offret ombeds logga in med e-legitimation – bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto till ett annat.
• Telefonbedrägerier: den drabbade kontaktas via telefon av en bedra-gare som utger sig för att ringa från Folkhälsomyndigheten: bedräglig försäljning som även kan leda till hembesök.
• Messengermeddelanden om att det finns tillgängliga fonder för
• låginkomsttagare har förekommit tidigare, men nu har man lagt till "Federala bidragsprogrammet för Corona virusländer". Den drabbade ombeds att registrera sig - mot en kostnad givetvis.

Så här kan du skydda dig

• Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av nå-gon annan varken över telefon eller via nätet. Be att få motringa men var noga med att själv söka upp numret och inte ringa numret du får av personen som ringt upp dig. Kom ihåg; du behöver inte skynda, det är aldrig bråttom. Var även sunt kritisk vid personliga möten.
• Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är.
• Klicka aldrig på en länk du inte känner igen.
• Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kort-uppgifter. Använd dig av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-id.
• Minska pengarna på ditt konto betalkortet är knutet till. För över mel-lan konton vid behov.
• Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har träff bokad med dem. Kontrollera legitimation om du kan. Hantverkare? Kontrollera alltid med fastighetsbolaget innan du släp-per in någon.

Annica Odelind
Kommunpolis, Lokalpolisområde Medelpad

Mikael Ahrtzing
Regionalt IT-brottcentrum/Bedrägericenter