Bli medlem

Kom och dela gemenskapen med oss i vår förening!

Läs mer på Facebook eller här på hemsidan. Där kan du anmäla dig som medlem i vår pensionärsförening.

Du kan också anmäla dig till Saga Wallgen 070-234 47 54 eller Nanny Öryd
070-634 90 30