Resemöte 15 okt 2019 kl. 15.00

Välkommen till resesmötet i föreningslokalen.
Genomgång av reseenkäter och diskussion om resmål.