Medlemsmöte 9 okt 2019

Tema: äldrefrågor och hörselinformation

Äldreomsorgspedagog Anette Andersson presenterade sitt arbete på äldreboendena i Gällivare kommun. Hon organiserar aktiviteter för alla avdelningar på boendena och har workshops för kontaktpersoner 4 ggr per år. Ett mycket viktigt arbete för att sysselsätta boendena inom äldreomsorgen. Ytterligare pedagoger kommer att anställas.
Aktivitetsplanen innehåller varierande förslag till aktiviteter, anpassade till de boendes bibehållna förmågor och att de får använda sin sinnen.
Ett litet axplock av aktiviteter som är genomförda eller planeras: Målning, göra utsmyckningar, bilder för att minnas ögonblick i livet, livsberättelser, sång. film, bingo och spel. Att hålla igång kroppen med sittgymnastik, balansträning och massage. Anordna minoritetsdagar för t.ex. samer, romer och tornedalingar. Utevistelse i naturen med korvgrillning, promenader.
Anhöriga är välkomna att delta och ska kunna följa planerade aktiviteter via en app: Gällivare omsorg.

Vårt hörselombud Seija Björk höll en intressant och viktig information om hörselnedsättning och hjälpmedel som finns. Hon pekade på frågor som man kan ställa sig för att veta om man hör dåligt och gav samtalsråd till de som har normalhörsel. Eftersom flera redan har hörselhjälpmedel ska mikrofon alltid användas i lokalen, för att använda hörslingan som finns. Bästa hjälp av hörslingan får man i mitten av lokalen. De som upptäcker att något är fel med hörseln kan boka tid på sin hälsocentral, för att få remiss till hörcentralen och få hörselhjälpmedel
Information om aktuella frågor lämnades av styrelsen.
Mötet avslutades traditionsenligt med fika.