Välkommen till fortsatt yoga

From 29 okt på tisdagar kl. 10.00 i Föreningslokalen.
Ledare: Sara Åsberg, kostnad 60 kr/gång.