Framtidens sjukvård

Medlemsmötet 13 november gästades av chefer/medarbetare från närsjukvården. Närsjukvårdschef Git Ström, och verksamhetscheferna för hälsocentralerna Kirsten Hallman- Pettersson och Marita Eriksson samt verksamhetsutvecklare Lotta Westin informerade om regionens omställningsarbete.

Omställningsarbetet bygger på en modell från Västra Götaland. Modellen stämmer väl överens med vår regions förhållanden:
1. Allt fler lever med kroniska sjukdomar och vill göra mer själv.
2. Färre ska ge vård till fler. Antalet äldre ökar snabbt och
antalet i arbetsför ålder minskar.
3. Högt insjuknande i sjukdomar går att förebygga
4. Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter för dem som kan.


Här nedan beskrivs några åtgärder som planeras.
Idag är kostnaderna höga för vissa patientgrupper t.ex. diabetiker. Resurser behöver omfördelas till andra patientgrupper.
Fast vårdkontakt införs på hälsocentralen för samordning av vården mellan olika kliniker.
Större fokusering på att lösa patienternas problem på eller via hälsocentral.
Flytta fokus från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande
åtgärder.
Multisjuka ska så långt som möjligt vårdas genom hemsjukvård av hälsocentralernas läkare och kommunens sjuksköterskor. Säkra upp att de får den vård de behöver hemma.
Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter. Robotar finns att använda t.ex. självspolande toaletter och duschkabiner med multifunktioner.
Laponia hälsocentral har en digital hälsocentral på gång, startar i liten skala i januari nästa år.
Vård på distans finns på Laponia Hälsocentral för regelbundna återbesök. Patienterna kan själv begära denna vårdform för att slippa resa. Gällivare Hälsocentral har hudmottagning digitalt 1 gång/vecka. Även sårkonsultationer och andra hudåkommor kan skötas digitalt, liksom vissa läkarbesök i Umeå, vid Karolinska och Akademiska sjukhusen.