Medelmsmöte 13 november 2019

Välkomna till medlemsmötet 13/11 kl. 14 i föreningslokalen! Tema: Framtidens sjukvård.

Närsjukvårdschef Git Ström och verksamhetscheferna Marita Eriksson och Kirsten Hallman-Pettersson lämnar information om regionens omställningsarbete.