Medlemsmöte 13 mars

Anhörigstöd var temat på medlemsmötet

Anhörigkonsulent Linda Henriksson från kommunen informerade om anhörigstödet
Anhörigcenter Ljusglimten som finns i Enens lokaler i Gällivare.
Anhöriga som stöder närstående p.g.a. ålderdom, funktionshinder, sjukdom eller andra omständigheter kan vända sig dit. Där kan anhöriga få råd, stöd och information men också dela gemenskap med andra anhöriga. Stödet gäller för anhöriga som är 18 år eller äldre.
Citat ur Ljusglimtens program:
"Du är varmt välkommen in till oss och du behöver inte ha något speciellt ärende för att göra ett besök på Ljusglimten. Du kan dricka en kopp kaffe, vila benen en stund, få en pratstund, träffa andra i liknande livssituation, aktivera dig, få nya vänner och gemenskap".
Kontaktpersoner:
Linda Henriksson, Anhörigkonsulent 0970-818242
Eva Marie Hjärtström, Anhörigstödjare 0970-818714
Nanny Öryd presenterade Roger Carlesson som ny styrelseledamot efter årsmötet. Eva Lindblom berättade om senaste nytt från KPR och tar gärna emot förslag på frågor som hon ska ta upp på kommande möten..
Elof Söderström informerade om kommande fester och resor.
Ulla Oscarsson berättade att en kurs i akvarellmålning med Tord Pettersson som
ledare startar inom kort. Vidare att en bokcirkel planeras, men ännu inte tillräckligt antal anmälda för att starta. Ulla tar gärna emot fler anmälningar och förslag på nya studiecirklar.
Mötet avslutades med kaffe, smörgås och en godbit.