Introduktionsmöte för nya medlemmar

Den 20 mars mötte 22 nya medlemmar upp till information i vår föreningslokal Backskolan.


Nägra av medlemmarna som var med.

Nanny Öryd och Saga Wallgren informerade om SPF Seniorerna från förbunds- till föreningsnivå. Programmet för våren delades ut och en översiktlig beskrivning av verksamhet och aktiviteter gjordes. Hemsidorna och Facebook visades också. Några av SPF:s foldrar fanns för de som var intresserade. De nya medlemmarna bjöds på fika och den positiva stämningen gav stort hopp om fortsatt umgänge på föreningens aktiviteter och fester.