Kallelse till årsmöte 2019

Onsdagen den 27 februari kl. 14.00 hålls årsmötesförhandlingar.

Lokal: Föreningslokalen Backskolan

Motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 29 januari.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga i Föreningslokalen en vecka före årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen