Årsmöte 2019

Ordförande Nanny Öryd hälsade drygt 50 medlemmar välkomna till årsmötet.

Birgitta Anton svarade för parentationen över fyra avlidna medlemmar med ljuständning och diktläsning. Därefter hölls en tyst minut.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls därefter med mötesordförande Margareta Wikström och mötessekreterare Åsa-Britt Klämfeldt Kihlberg.

Styrelsen i SPF Seniorerna Gällivare består av följande:
Nanny Öryd (ordförande), Per-Åke Liljergren (vice ordförande), Eva Lindblom (sekreterare), Inga-Lill Eriksson (kassör), Elof Söderström, Britta Martinsson, Ingegerd Hamstig Ejerlund, Kjell Henriksson och Roger Carlesson (nyval).
Ingegerd Hamstig Ejerlund valdes som ledamot/ersättare till KPR för ett år. Till revisorer för ett år valdes Lars Beyron och Lars Turdell samt som ersättare
Kenneth Nyström. Till valberedning valdes Eva Rydström Jönsson och Kenneth Olsson  för ett år.

Årsmötet avslutades med att Nanny Öryd tackade alla medlemmar och alla som arbetat i SPF under 2018 för ett gott arbete.
Margaretha Wikström, Åsa-Britt Klämfeldt Khilberg och Birgitta Anton avtackades med varsin tulpanbukett. Ulla Oskarsson avtackades med blomstercheck för mångårigt framgångsrikt arbete i valberedningen.
Efter väl genomförda årsmötesförhandlingar serverades traditionsenligt kaffe, laxsmörgås och en godbit.