Medlemsavgift 2020

Meddelande från SPF Seniorerna centralt

From 20191202 är anmälningssidan till e-faktura igång. Det betyder att alla medlemmar med central uppbörd kan gå in på sin internetbank och anmäla sig för att ta emot e-faktura nästa gång de ska få en avi från SPF Seniorerna.