Rättelse: Café öppet hus 4/9, inte 3/9

Onsdag 4/9 kl. 14.00 är det Café öppet hus i föreningslokalen.
Alla är välkomna till en trivselstund, även icke medlemmar.