Medlemsmöte 10 april 2019

Medlemsmöte 10 april 2019 med temat samhällsomvandling

  • Kommunalrådet Birgitta Larsson

Kommunalrådet Birgitta Larsson informerade på ett pedagogiskt sätt om samhällsomvandlingen som pågår i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. LKAB:S utvidgning av gruvan medför att nästan hela Malmberget avvecklas på sikt.
Många nya hyreshus och villor är redan byggda i centrala Gällivare, på Repisvaara, på Forsheden, vid Vassaraälven och även i Koskullskulle. Ett flertal nybyggnationer är påbörjade eller planerade på flera platser i Gällivare för att rymma ytterligare boenden. I Gällivare byggs kunskapshus, multiaktivitetshus, ishall, sporthall mm, för att inrymma verksamheter som måste avvecklas i Malmberget. Planer finns att flytta Malmbergets kyrka till Koskullskulle.
Birgitta informerade även om planeringen för framtida äldreboenden. Boende med hjälp av hemtjänst, SÄBO (särskilt boende), trygghetsboende med bistånd och trygghetsboende planeras
Nytt trygghetsboende börjar byggas hösten 2019 på kommunens parkering. På Repisvaara kommer ett nytt SÄBO att byggas.
Mötet var välbesökt och medlemmarna fick möjligheter att ställa frågor till Birgitta.
Tack till tjejerna i köket för kaffe med goda smörgåsar och godbitar.