Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021                  
Styrelse
Ordförande: Gun-Britt Karlsson
Vice ordförande: Margreth Sandling
Sekreterare: Sonja Kvickström
Kassör: Karin Höög
Ledamot; Ingrid Thystad Karlsson
Suppleant: Margot Andersson
Suppleant: Ingrid Inga                                                               
 
Ansvarsgrupper
Studieombud : Vakant
Rekrytering: Styrelsen, Medlemmarna          
Resor: Vakant
Folkhälsa: Inger Åberg
Hörselombud: Vakant
Hemsida/Facebook: Marietta Strömbäck                           
Information: Ingrid Thystad - Karlsson
Trafikombud: Vakant
Programansvarig: Styrelsen
KPR-ombud: Vakant
Ersättare KPR:Vakant                                          
 
Ombud Distriktsstämman: Gun-Britt Karlsson (digitalt)                     
Vuxenskolans årsmöte: Ingen från SPF deltog i årsmötet
Revisorer: Margit Zettervall och Gun Ek
Ersättare revisorer: Doris Hedlund                  
Valberedning: Vakant
 
Styrelsemöten under året:
Styrelsen har haft  6 protokollförda möten
                     
Avlidna  medlemmar 2021:
7 av våra medlemmar har  avlidit under året,
Gunder Lundberg, Asta Johansson, Maud Nordström, Krister Persson,
Ture Enbom, Ulla-Britt Lindström, Bengt Strömbäck                                                                                                                                       
Medlemsantalet : Vi är numera 81  medlemmar
 
Hedersmedlemmar:
Hadar Lundholm, Stig Nilsson, Astrid Pirak
                     
Årsmöte:                                               
Årsmötet ägde rum i SPF-lokalen den 31 augusti med  10
närvarande medlemmar. Därav fyra från styrelsen
Vi bjöd på kaffe med hembakat bröd när mötet var klart                  
 
Distriktsstämman:
Distriktsstämman skedde i år på ett annat sätt på grund av
pandemin via Zoom. Föreningsordföranden deltog.
                                                                
Medlemsmöten:                                  
16 september
Surströmmingslunch med 16 medlemmar deltog.
 
14 oktober
Ann Enberg och Anna-Carin Aira informerade om Midnattssolens trädgård.
17 medlemmar deltog.                   
 
29 oktober
Höstfest på Restaurang  Opera.
23 stycken deltog.                            
                                                                
11 november
Silva Herrmann informerade om Nordensköldsloppet och
handarbetsgruppen visade upp en del av vad man tillverkat
17 medlemmar deltog.                   
                                                                
9 december
Grötlunch med julklappsbyte.
Musikunderhållning med Nancy Larsson och Conny Eriksson.
17 stycken medlemmar deltog
                                                                
 Studiecirklar:
Vattengympagruppen startade igen 20 september efter ett långt uppehåll
på grund av pandemin.
Stavgångsgruppen och handarbetsgruppen har träffats ett antal gånger
under hösten.
                                                                
Information:
Annonsering har skett i Jokkmokksscenen och affischer har
satts upp på två ställen.
Inför årsmötet skickades både postbrev och epost ut till samtliga.
Hemsidan och facebooksidan har updaterats  inför varje träff och
mail har skickats till epostanvändare.
Ingrid har skickat in fotografier och bilder till tidningarna.              
 
Utbildningar:                
Digitala utbildningar har hållits under hösten 2021                            
Marietta Strömbäck: Hemsida
Karin Höög: Medlemsregister/kassörkurs  
Ingrid Thystad-Karlsson: Zooomutbildning, Information om corona-
restriktioner, Ekonomi för äldre                                            
                                                                 
Övrigt:       
Under november och december har vi lagt ut listor  på affärer  som
underlag till en protestskrivelse till Region Norrbotten.
Vi vill uppmärksamma att kommunens invånare vill att vi skall ha läkarjour
Under kvällar, helger och nätter. 
Dessutom saknar vi tandläkare.  Vi har samlat in 1402 namn på dessa listor
som skall överlämnas till Region Norrbotten.