Årsmöte 2022

Årsmöte hos SPF Seniorerna Boden

SPF Seniorerna har träffats den 24 mars för att summera det gångna året. Ordförande Birgit Blombäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna varefter Agneta Ekman höll en parentation med ljuständning över de under år 2021 avlidna medlemmarna. Efter dikten Vintergatan av Zacharias Topelius hölls en tyst minut.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna som leddes av Kjell Hjelm med Agneta Ekman som årsmötessekreterare. Mötet fick bl.a. ta del av den fylliga verksamhetsberättelsen, i vilken det konstaterades att det gångna året bjudit på många aktiviteter trots att all verksamhet starkt begränsats till följd av pandemin. Corona-anpassade medlemsmöten med intressanta föredrag, musikunderhållning och trevlig samvaro har kunnat hållas när samhällsrestrik-tionerna så medgett. Särskilt framhölls en kulturresa med buss i Pite älvdal

Till föreningens ordförande omvaldes Birgit Blombäck. Vid det konstituerande mötet utsågs till vice ordförande Agneta Ekman, sekreterare Ingegerd Jaako och kassör Kent Erixon. Övriga styrelseledamöter är Lena Degerman, Anette Andersson och Karin Hedqvist med Bernt Drugge och Birgit Falk som ersättare.

Föreningens ordförande avtackade avgående ledamöter samt personer som haft särskilda funktioner i föreningen och riktade ett stort tack till föreningens medlemmar. Medlemmarna fick också förhandsinformation om att flera spännande aktiviteter inplanerats för det kommande året.

Årsmötet avslutades med att alla bjöds på kaffe och hembakt fantastiskt god tårta, som snabbt döptes till Lenas tårta. Den goda stämningen och det muntra sorlet under måltiden gav definitivt en indikation på att Bodenföreningen enbart består av tonårsseniorer som var glada över att kunna träffas igen nu när alla restriktioner upphört. Efter dragning i dagens lotteri, där många vinster bytte ägare, var det dags för hemfärd i den varma eftermiddagssolen.