styrelse 2019

Informationen kunde inte hämtas.

  ordf:            Inger Karlman                                 iskarlman@hotmail.com

vice ordf        Anita Hollström                                 anita.hollstrom1@gmail.com

sekreterare:  Eivor Andersson                         eivor.andersson@bredband.net

kassör:          Bengt Johansson                       bengt.44joh@gmail.com

ledamot         Margareta Liljebo/Lundgren      m.liljebo@telia.com                          

ledamot         Inger Dahlén                             inger.m.dahlen@telia.com

ledamot         Ove Danielson                       ove.danielsson40@telia.com    

ledamot         TorborgEriksson                    torborg.eriksson@hotmail.com                                                             

 

 

Reseansvarig Margareta Liljebo-Lundgren tel 0703642154

               och   Alice Stenlund  tel 0920 - 226418