Mötesrapporter

genomförda möten under hösten

 Äntligen kunde vi genomföra vårt årsmöte - så många månader försenat. 7 september  hölls årsmötet i Bergnäsgården.  50 medlemmar deltog.Inger Karlman hade avsagt sig omval, och utsågs Inga-Lill Sjölund till ny ordförande. Ny i styrelsen blev också  Sonja-Kajsa Johansson. Omvalda till styrelsen blev Anita Hollström och Bengt Johansson  för 1 år.  Kvar i styrelsen är Eivor Andersson, Margareta LiljeboLundgren, Inger Dahlén och Torborg Eriksson. Efter årsmötet serverades smörgåstårta och cider samt kaffe och kaka. Göran Lindgren och Börje Ekström underhöll med uppskattadmusik ur den svenska visskatten.

Höträskvandringen 7  september fick inställas p g a dåligt väder.

5 oktober hade vi medlemsmöte med surströmmingslunch. Ett fyrtiotal medlemmar deltog. Dubbel-Erik under höll med gitarrmusik och sång och trevligt mellanprat.

19 oktober var det dags för höstens paltlunch. För underhållningen svarade Jan Hertting, som visade ett vackert bildspel och berättade om Årstider i Bottenviken.

Under hösten avser vi att starta en öppen vävgrupp, där man bokar in tid för vävning och turas om vid vävstolarna. Verksamheten ska vara öppen för alla medlemmar, som kan och vill väva. Ett rum i Bergnäsgården kan användas. Torborg Eriksson  och Anita Hollström arbetar med förberedelserna.

 Årets distrlktsstämma i länet har inte heller kunnat genomföras på normalt sätt utan genomfördes den  23 mars digitalt,  per capsulam, vilket innebär att ombud m fl inte träffas fysiskt utan att röstning och inlägg sker per brev. Det fungerade tekniskt på ett utmärkt sätt även om man kan sakna den personliga gemenskapen. Vår nya distriktssordförande heter Göran Johansson och kommer från Råneå. Vice ordförande är Inger Karlman, Bergnäset.