Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls normalt en gång per månad. Då har vi kaffe, lotterier, sång och musik. Oftast har vi även gästtalare. Samling sker i Bergnäsgårdens lokaler på gamla Bergnäset.

När nu restriktionerna p g a pandemin minskas och tas bort undan för undan hoppas vi kunna genomföra ett normalt program för vår verksamhet under hösten -21. Vi återkommer med programmet i början av september

 Se flik medlemsblad.