Om föreningen

Föreningen bildades 1976. Då var namnet Svenska Folkpensionärernas
RiksFörbund. (SFRF) Ordförande var Herbert Wigenstam. 1986 ändrades
namnet till Sveriges PensionärsFörbund. (SPF) 2014 antogs nuvarande
namn: Sveriges PensionärsFörbund Seniorerna.

Medlemsmöten hålls andra tisdagen kl 1300 varje månad på FöreningsCenter
Medborgarhuset i Arvidsjaur. Under Juni, Juli och Augusti har vi inga
medlemsmöten.

Styrelsemöten hålls alltid onsdagar kl 0900 i SV lokaler i Arvidsjaur.
Som regel 2-3 veckor före månadsmötet.

Vi samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) , andra
pensionärsföreningar och genomför olika studiecirklar, eftersom
Riksförbundet har avtal med organisationen.

Vi arbetar med frågor som är specifika för äldre, samarbetar med
kommunen, genomför trafikmätningar och har ett antal funktionärer som är
kontaktpersoner i olika speciella områden typ läkemedels-, hörsel-, och
äldrefrågor. Vi genomför olika motionsaktiviteter under året. Dessutom
ordnar vi resor, grillträffar och vissa luncher.

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS på något möte eller annan träff.