Stavgång / Promenad. startar den 3 sept kl 09.30 vid Rymmarstadion

Med eller utan stavar. OBS: P g a Coronapandemin blir det inget fika efter promenaden


Att röra på sig är viktigt för oss seniorer. Alla är varmt välkomna att vara med på våra promenader.

 Vi återupptar promenaderna den 3 sept 2020.

Samling kl 09.30 vid Stellingården på Rymmarstadion.