Medlemsmöten

Styrelsemöten börjar onsdagar kl. 10:00 i SV:s lokaler.
Medlemmar får gärna delta om så önskas på styrelsemöten.

Medlemsmöten börjar andra tisdagen i månaden kl. 13:00 i Medborgarhuset / Glommérummet. (Föreningscenter) eller i Kafeterian Medborgarhuset övre plan.

Planerade styrelsemöten 2021/ Planerade medlemsmöten 2021
8 januari                                    25 februari (årsmöte)

15 Januari                                 10 mars

12 februari                                 14 april

25 mars                                     12 maj

22 april                                      8 september

20 maj                                       13 oktober 

19 augusti                                 10 november

23 september                            14 december

21 oktober

17 november