Knivslöjd / Snickeri

I nedre planet på Ringelsta finns en slöjdsal med olika maskiner. Framförallt ägnar sig deltagarna åt knivslöjd . Väldigt snygga och framförallt egenhändigt gjorda.
Från vår förening är det för närvarande Donald Johansson och Hans-Åke Pettersson som är aktiva slöjdare. Är du intresserad, tagkontakt med Donald 070-653 46 03 eller Hans-Åke 070-213 99 41.